Avslutade omröstningar

Förslag Röster Resultat Avslutad Kommentarer
Förslag Gång och cykelväg mellan Vågbroskolan och Utvik.
Röster 11
Resultat
Visas ej
Avslutad 2020-08-24
Kommentarer 0
Förslag Gång och cykelväg ut till Skärså
Röster 15
Resultat
Visas ej
Avslutad 2020-08-24
Kommentarer 0
Förslag Utegym i centrum
Röster 10
Resultat
Visas ej
Avslutad 2020-08-19
Kommentarer 0
Förslag Gång och cykelväg Ljusne-Vallvik
Röster 209
Resultat
Visas ej
Avslutad 2020-08-15
Kommentarer 0
Förslag Utveckling av aktivitetsområde i Mohed
Röster 12
Resultat
Visas ej
Avslutad 2020-05-20
Kommentarer 0
Förslag Gratis bussresor fram till kl 15
Röster 2
Resultat
Visas ej
Avslutad 2020-05-20
Kommentarer 0
Förslag Officiella firande på nationaldagen
Röster 36
Resultat
Visas ej
Avslutad 2020-05-20
Kommentarer 0
Förslag Framtagande av grönskötselplan för Mohed
Röster 9
Resultat
Visas ej
Avslutad 2020-05-20
Kommentarer 0
Förslag Upprustning av Mo skolas utemiljö.
Röster 25
Resultat
Visas ej
Avslutad 2020-05-20
Kommentarer 0
Förslag Säker cykelväg i stråket Mo skola Bergviksskola.
Röster 28
Resultat
Visas ej
Avslutad 2020-05-20
Kommentarer 0
Förslag Bronsstaty av Jan Johansson
Röster 3
Resultat
Visas ej
Avslutad 2020-05-06
Kommentarer 0
Förslag Rätten till assistanshund
Röster 1
Resultat
Visas ej
Avslutad 2020-04-16
Kommentarer 0
Förslag Solpark i Söderhamns kommun
Röster 7
Resultat
Visas ej
Avslutad 2020-01-07
Kommentarer 0
Förslag Bygga ny restaurang på Stenö Havsbad
Röster 12
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-12-25
Kommentarer 0
Förslag Öka tillgängligheten för alla till Oscarsborg
Röster 0
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-12-18
Kommentarer 0
Förslag Namngivelse av broar över Söderhamnsån.
Röster 2
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-12-04
Kommentarer 0
Förslag Vattenpark
Röster 11
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-11-29
Kommentarer 0
Förslag Lekplats vid gamla Vågbrobadet
Röster 40
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-11-28
Kommentarer 0
Förslag Klimatplan för Söderhamn
Röster 68
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-11-27
Kommentarer 0
Förslag Digital växtinformation
Röster 8
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-11-27
Kommentarer 0
Förslag Promenadstråk runt älven i Ljusne
Röster 47
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-11-14
Kommentarer 0
Förslag Lekpark vid Stenbacken
Röster 13
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-11-01
Kommentarer 0
Förslag Omklädningsrum och skidspår på stugsundsudden
Röster 19
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-10-30
Kommentarer 0
Förslag Laddplatser för elbilar
Röster 18
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-10-24
Kommentarer 0
Förslag Trappor ner mot ån
Röster 34
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-10-24
Kommentarer 0
Förslag Naturnära lekpark
Röster 129
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-10-24
Kommentarer 0
Förslag Discgolfbana
Röster 81
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-10-24
Kommentarer 0
Förslag Förslag om anläggning av blomsteräng
Röster 92
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-09-03
Kommentarer 0
Förslag Förlängd cykelväg till Sandarne och Ljusne.
Röster 219
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-09-02
Kommentarer 0
Förslag Husbilsplatser centralt
Röster 4
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-08-08
Kommentarer 0
Förslag Renovering Ålsjön
Röster 32
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-07-26
Kommentarer 0
Förslag Förslag på nytt namn gällande "Årets idrottsledare"
Röster 43
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-07-25
Kommentarer 0
Förslag Mötesplats och aktivitetspark i centrum
Röster 122
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-07-08
Kommentarer 0
Förslag Vackrare hamninlopp med marina för båttrafik
Röster 58
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-05-20
Kommentarer 0
Förslag Gymnastikens Hus
Röster 83
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-05-01
Kommentarer 0
Förslag Trevlig vinterstad
Röster 96
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-04-30
Kommentarer 0
Förslag Uppförande av byggnad på Stugsunds Udden med fokus på yoga och hälsa
Röster 11
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-04-23
Kommentarer 0
Förslag Upplyst gågata
Röster 37
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-03-04
Kommentarer 0
Förslag Säkerheten kring ån
Röster 16
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-02-26
Kommentarer 0
Förslag Fria bussresor inom Söderhamns kommun för pensionärer över 65 år
Röster 16
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-02-25
Kommentarer 0
Förslag Utveckla Stugsundsudden
Röster 28
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-01-01
Kommentarer 0
Förslag Anlägga låsbart "parkeringshus" för cyklar och mopeder
Röster 2
Resultat
Visas ej
Avslutad 2019-01-01
Kommentarer 0
Förslag "Kärlekslås" på kärleksstigen Västra berget
Röster 0
Resultat
Visas ej
Avslutad 2018-12-06
Kommentarer 0
Förslag Hundgård/Rastgård i Ljusne
Röster 5
Resultat
Visas ej
Avslutad 2018-12-05
Kommentarer 0
Förslag Ny lekpark
Röster 6
Resultat
Visas ej
Avslutad 2018-11-26
Kommentarer 0
Förslag Regional depå med stödfunktioner kring det civila försvaret
Röster 31
Resultat
Visas ej
Avslutad 2018-11-13
Kommentarer 0
Förslag Attraktiv stad
Röster 5
Resultat
Visas ej
Avslutad 2018-11-12
Kommentarer 0
Förslag Kommunövergripande almanacka
Röster 17
Resultat
Visas ej
Avslutad 2018-11-05
Kommentarer 0
Förslag Bygga utegym i Ljusne
Röster 27
Resultat
Visas ej
Avslutad 2018-07-05
Kommentarer 0
Förslag Utfodringsplatser till småfåglar
Röster 2
Resultat
Visas ej
Avslutad 2018-06-12
Kommentarer 0
Förslag Intelligent gatubelysning i Söderhamns kommun
Röster 2
Resultat
Visas ej
Avslutad 2018-05-10
Kommentarer 0
Förslag Belysa vattentornet
Röster 41
Resultat
Visas ej
Avslutad 2018-04-16
Kommentarer 0
Förslag Förbättring av Granskärs våtmarker
Röster 31
Resultat
Visas ej
Avslutad 2018-02-08
Kommentarer 0
Förslag Tryggare gångstråk till Östraberget
Röster 34
Resultat
Visas ej
Avslutad 2018-01-11
Kommentarer 0
Förslag Vill att Söderala Simhall återställs
Röster 389
Resultat
Visas ej
Avslutad 2018-01-08
Kommentarer 0
Förslag Förslag på bandyhallens namn
Röster 21
Resultat
Visas ej
Avslutad 2017-11-15
Kommentarer 0
Förslag Miljö och ekonomi i balans
Röster 27
Resultat
Visas ej
Avslutad 2017-10-05
Kommentarer 0
Förslag Nya bostäder även ute på Landsbygden
Röster 43
Resultat
Visas ej
Avslutad 2017-10-05
Kommentarer 0
Förslag Cykelväg mellan sandarne och stugsund
Röster 17
Resultat
Visas ej
Avslutad 2017-09-27
Kommentarer 0
Förslag Översyn av skogsbrukspolitiken, samt byte av skogsbruksmetod till kalhyggesfritt.
Röster 32
Resultat
Visas ej
Avslutad 2017-09-20
Kommentarer 0
Förslag Tre Ska Bli Noll
Röster 8
Resultat
Visas ej
Avslutad 2017-08-03
Kommentarer 0
Förslag Tillgängligheten av offentliga toaletter
Röster 38
Resultat
Visas ej
Avslutad 2017-07-26
Kommentarer 0
Förslag Valfrihet inom vuxenutbildningen
Röster 5
Resultat
Visas ej
Avslutad 2017-07-25
Kommentarer 0
Förslag Undersöka avverkning av kommunens skogar
Röster 111
Resultat
Visas ej
Avslutad 2017-07-12
Kommentarer 0
Förslag Inventering av gamla fastigheter
Röster 28
Resultat
Visas ej
Avslutad 2017-07-11
Kommentarer 0
Förslag App för cykel- och promenadkarta
Röster 44
Resultat
Visas ej
Avslutad 2017-06-04
Kommentarer 0